Mavi Etiket

Mavi etiket, hafif riskli olarak değerlendirilmiştir. Kullanımda herhangi bir kısıtlama yoktur. Asansörlerinize uzman kontrol mühendisleri tarafından yapılan test ve denetimler sonrasında, can ve mal güvenliğiniz için hafif kusurlu seviyede risk oluşturan asansörlere iliştirilen etikettir.


Mavi renkli bilgi etiketi iliştirilmiş olan hafif kusurlu asansöre yönelik takip kontrolü, periyodik kontrol raporunun ilgili kişiye iletildiği tarihten itibaren 12 ay sonra yapılır.