Asansör Etiketleri

Asansörlerin periyodik kontrol sonuçlarında ‘kusursuz’, ‘hafif kusurlu’, ‘kusurlu’ ve ‘güvensiz’ olmak üzere dört grupta değerlendirilir. ‘Kusursuz’ olarak tanımlanan asansörler yeşil, ‘hafif kusurlu’ olarak tanımlanan asansörler mavi, ‘kusurlu’ olarak tanımlanan asansörler sarı, ‘güvensiz’ olarak tanımlanan asansörler ise ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan ‘A tipi’ muayene kuruluşu tarafından kırmızı renkli bilgi etiketi ile işaretlenmektedir.


Yıllık periyodik kontrol faaliyeti sonucunda, kullanımı güvenli olmadığı tespit edilen ve kırmızı etiket alan asansörler, eksiklikleri giderilinceye 30 günlük süre zarfında kadar belediye başkanlıkları veya il özel idareleri tarafından hizmetten men edilerek, kullanımı engellenmelidir.


Kırmızı etiket' e sahip asansörün kullanıldığı binalardaki, bina sorumlularının ceza ile karşı karşıya kalmamaları için kırmızı etiketli asansörün güvenli hale getirilmesi gerekiyor. Bunun için yönetmelik' te belirtilen gerekli tedbirler alınarak yükümlülükler yerine getirilmelidir.